EDUKACJA W MUZEUM ADAMA MICKIEWICZA W ŚMIEŁOWIE

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

LEKCJE MUZEALNE:

 1. Świat dzieci w dawnym domu śmiełowskim, ukazany na przykładzie rodziny Chełkowskich – właścicieli majątku.
 2. Goście Śmiełowa – wielcy przedstawiciele polskiej kultury. Opowieści ilustrowane prezentacją pamiątek związanych z wizytami w Śmiełowie wybitnych postaci świata kultury, polityki i duchowieństwa (m.in. I.J. Paderewskiego, H. Sienkiewicza, W. Kossaka i Marii Goreckiej – córki Mickiewicza).

 

WARSZTATY:

 1. Rodzina i przyjaciele Mickiewicza. Refleksje o domu rodzinnym poety ilustrowane pamiątkami znajdującymi się w Muzeum. Dzieci odkryją wiele nieznanych faktów z życia poety w czasie zabawy w mini-podchody.
 2. Muzealni odkrywcy. Z pracownikami Muzeum dzieci odkrywają tajemnicze miejsca, odnajdują ukryte w nich przedmioty, poznają ich niecodzienne nazwy i próbują wyjaśnić do czego służyły. Bawiąc się w muzealnych odkrywców tropią eksponaty znajdujące się w muzeum.
 3. Malujemy wiersze Adama Mickiewicza. Dzieci próbują własnych sił jako aktorzy i ilustratorzy, prezentując mini-scenki do bajek Mickiewicza oraz tworząc rysunki do różnych wierszy poety, które złożą się na mini książeczkę z bajkami.
 4. Podchody z Mickiewiczem. Dzieci wyposażone w pomocne informacje i wskazówki ruszają do parku. Każda grupa zdobywa wiadomości dokumentujące wydarzenia z życia poety. Na zakończenie zbieramy wszystkie dane, które utworzą opowieść o Adamie Mickiewiczu.
 5. Magia dawnych świąt. Przedświąteczne warsztaty przywołujące Boże Narodzenie z dawnych czasów. Dzieci dowiadują się jak wyglądały święta Adama Mickiewicza oraz jak przygotowywano się do świąt w domu śmiełowskim.
 6. Barwy Świąt Wielkanocnych. Znane i zapomniane tradycje świąteczne w wielkopolskich domach ziemiańskich. Poprzez gry i zabawy dzieci odkrywają dawne zwyczaje i potrawy wielkanocne oraz ich bogatą symbolikę. W części warsztatowej uczniowie wykonują tradycyjne ozdoby z kolorowej bibuły i papieru


GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

LEKCJE MUZEALNE:

 1. Adam Mickiewicz – życie i twórczość. Przedstawienie biografii poety ilustrowane pamiątkami znajdującymi się w Śmiełowie.
 2. Pobyt Adama Mickiewicza w Wielkopolsce. Wędrówka śladami poety po dworach i pałacach Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
 3. W Śmiełowie tak jak w Soplicowie. Motywy wielkopolskie w Panu Tadeuszu – od polowań do kawy.
 4. Dom ziemiański w XIX wieku – na przykładzie Śmiełowa. Oprowadzanie po pałacu śmiełowskim jak po domu, w którym mieszkały rodziny Gorzeńskich i Chełkowskich.
 5. Na paryskim bruku. Emigracyjne losy Adama Mickiewicza. Prezentacja tego dynamicznego i kontrowersyjnego okresu w życiu Mickiewicza w oparciu o wiele cennych i oryginalnych obiektów.