Noce Muzeów

W maju 2007 r. wzorem większości europejskich muzeów, włączyliśmy się w organizowaną na skalę europejską Noc Muzeów. 19 maja 2018 zorganizujemy dwunastą już Noc Muzeów w Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie. W tegorocznym programie przewidziano m.in. poetycki koncert Magdy Umer, monodram Joanny Szczepkowskiej „Ballady Mickiewicza”, prezentację filmu „Pan Tadeusz” z 1928 roku z muzyką „na żywo” oraz baśniowy program dla dzieci w wykonaniu grupy „Studnia O”. Ponadto możliwe będzie nocne zwiedzanie ekspozycji oraz czasowej wystawy fotografii Waldemara Śliwczyńskiego „Zapomniane dziedzictwo. Architektura folwarczna Wielkopolski”. Wydarzeniom tym towarzyszyć będą pokazy animacji z serii „Muzeum utracone”, opowiadających o grabieży dzieł sztuki podczas II wojny światowej. Serdecznie zapraszamy!

 


W 2018 r. poza Nocą Muzeów proponujemy również wystawę oraz kilka wydarzeń związanych z rocznicowymi obchodami Niepodległej:

17.03.2018, godz. 17.00 Mickiewicz i Niepodległa. Romantyczne spory o Polskę

Tematem wykładu będzie rola szeroko pojętej tradycji romantycznej w literaturze i kulturze polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem idei odzyskania niepodległości. Polityczne koncepcje „wybicia się na niepodległość” zapisane w twórczości Adama Mickiewicza, zostaną omówione w kontekście polemicznych odniesień i sporów w literaturze romantycznej oraz dwudziestego wieku z uwzględnieniem literatury najnowszej.  Celem wykładu jest wskazanie najważniejszych komponentów romantycznej pamięci kulturowej, które decydowały w przeszłości o narodowej tożsamości Polaków, zachowując aktualność do czasów współczesnych.

Prowadzenie: prof. zw. dr hab. Krzysztof Trybuś (Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu)

wstęp wolny

 


16 maja 2018 – 30 września 2018 Wystawa: ZAPOMNIANE DZIEDZICTWO. Architektura folwarczna Wielkopolski.

Wystawa fotografii Waldemara Śliwczyńskiego jest zbiorem zdjęć obiektów architektury wiejskiej zazwyczaj pomijanej i niezauważanej, ulegającej stopniowej dewastacji. Przedstawione budynki gospodarskie, najczęściej opuszczone i zapomniane, takie jak stodoły, kurniki, stajnie, obory, spichlerze czy gorzelnie służyły kiedyś funkcjonowaniu majątków ziemiańskich i gospodarstw chłopskich. Były ich nieodłączną częścią i poza funkcją użytkową pełniły także estetyczną. Powstawały budynki dużej urody, niejednokrotnie bogato zdobione, które miały świadczyć o wizerunku majętności właściciela. Ten kulturowy krajobraz prowincji wielkopolskiej zaczął ulegać zmianie po drugiej wojnie światowej. Dekret o reformie rolnej spowodował upadek gospodarstw folwarcznych i rozpoczął czas zaniedbań, zniszczeń, a nawet całkowitej zagłady. I na ten trwający do dnia dzisiejszego proces, na który nakłada się współczesność, często niełaskawa dla starej zabudowy, wystawa ta ma zwrócić uwagę.

wstęp w cenie biletu wstępu

 


23.06.2018, godz. 18.00 Affabre Concinui – koncert

Sześcioosobowy zespół muzyków śpiewających a cappella wykona pieśni legionowe i patriotyczne oraz utwory Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki.

wstęp wolny

 


14.10.2018, godz. 17.00 – wykład, 17.30 – koncert – Niezapomniane odwiedziny

Prelekcja Ewy Kostołowskiej o patriotycznych postawach społeczności wielkopolskiej przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego na przykładzie rodziny Chełkowskich ze Śmiełowa oraz ich znajomości z I.J. Paderewskim, udziale Marii Chełkowskiej w powitaniu Mistrza w Gdańsku w grudniu 1918 r. i towarzyszeniu mu w podróży do Poznania. Omówiona zostanie również wizyta pianisty w majątku Chełkowskich w 1924 r.

– Koncert fortepianowy utworów I. J. Paderewskiego w wykonaniu Karola Radziwonowicza Wybitny pianista, laureat wielu nagród, koncertował jako solista ze znanymi orkiestrami symfonicznymi na prestiżowych scenach muzycznych Europy, Ameryki, Azji i Australii. Wielokrotnie występował z recitalami utworów I.J. Paderewskiego. W różnych krajach, na zaproszenie uczelni prowadzi klasy mistrzowskie.

wstęp wolny

 


17.11.2018, godz. 17.00 … zaczęło się w Jarocinie

Wykład z prezentacją archiwalnych fotografii Andrzeja Gogulskiego, autora książek: …zaczęło się w Jarocinie i Jarocińska rewolucja 1918 r. U progu Powstania Wielkopolskiego. Wypowiedź prelegenta uwzględni także Śmiełów z jego właścicielami: Marią Chełkowską, zaprzyjaźnioną z I.J. Paderewskim, jej mężem Józefem – pierwszym starostą w Koźminie – oraz dwoma synami, którzy brali udział w powstaniu. Nie zostanie pominięty także Zygmunt Gorzeński – wnuk budowniczych pałacu śmiełowskiego, który był komendantem pierwszego polskiego oddziału wojskowego w Jarocinie. W wypowiedzi ważne będą również wizyty w Śmiełowie gen. Józefa Hallera oraz naczelnego dowódcy powstania gen. Stanisława Taczaka.

wstęp wolny

 


SPOTKANIA W ŚMIEŁOWIE

Pod hasłem tym kryje się cykl imprez, które mają na celu przybliżenie publiczności postać i twórczość Mickiewicza wraz z epoką romantyzmu, różne zagadnienia literackie, poezję i muzykę. Co jakiś czas Muzeum przemienia się w salon, w którym pojawiają się wybitni pisarze, poeci, muzycy oraz znawcy zagadnień mickiewiczowskich. W ciągu ostatnich 25. lat przybywali tu przede wszystkim poeci, a wśród nich m. in.: ks. Jan Twardowski, Tadeusz Różewcz, Jan Józef Szczepański, Stanisław Barańczak, Roman Brandtstaetter, Jacek Podsiadło, Bogusława Latawiec, Aleksander Rosenfeld, Agnieszka Kuciak, Paweł Marcinkiewicz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Miłosz Biedrzycki i całe grono najmłodszych poetów polskich. Wśród goszczących w Śmiełowie pisarzy oraz mickiewiczologów wymienić można: ks. prof. Józefa Tischnera, Tadeusza Konwickiego, Stefana Bratkowskiego, Małgorzatę Musierowicz, Olgę Tokarczuk, Barbarę Wachowicz, Bogusława Kaczyńskiego, Krzysztofa Rutkowskiego, prof. Jacka Łukasiewicza, prof. Zofię Trojanowiczową, prof. Jacka Kolbuszewskiego, prof. Zbigniewa Sudolskiego oraz prof. Edwarda Balcerzana. Utwory wieszcza prezentowali aktorzy teatrów poznańskich a także znani i podziwiani: Jan Englert, Anna Nehrebecka, Adam Hanuszkiewicz, Krzysztof Kolberger, Anna Seniuk, Anna Romantowska, Magdalena Zawadzka, Daniel Olbrychski. We wnętrzach pałacu i parku koncertowało wielu muzyków, m. in.: prof. Andrzej Tatarski, Jan Nowowiejski (syn Feliksa), Capella Zamku Rydzyńskiego, PRO-ARTE NOVUM, Poznański Chór Kameralny, Artus’S Kwartet, a także Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski, Zbigniew Łapiński, Anna Szałapak, Leszek Długosz, Andrzej Sikorowski.

ZAJAZDY W ŚMIEŁOWIE

Odbywające się co dwa lata „Zajazdy” to robione z ogromnym rozmachem imprezy plenerowe z udziałem wielu artystów, które stały się istotnymi spotkaniami Wielkopolan z poezją i muzyką w oprawie festynowej. Park śmiełowski przez wiele godzin jest sceną dla wielu wydarzeń artystycznych, w których uczestniczy na dużą skalę miejscowa (i nie tylko) publiczność. Następuje tu połączenie sztuki na wysokim poziomie z możliwością rekreacji i wieloma atrakcjami festynowymi. Następny „Zajazd” odbędzie się we wrześniu 2008 r.

KONKURSY MICKIEWICZOWSKIE

Od 2002 r. odbywają się organizowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Muzeum w Śmiełowie finały Wojewódzkich Konkursów Recytatorskich twórczości A. Mickiewicza dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. „Najlepsi z najlepszych” otrzymują dyplomy i atrakcyjne nagrody, a ponadto wiele cennych wskazówek od aktorów scen poznańskich.
„W Śmiełowie tak jak w Soplicowie” – powiatowy konkurs mickiewiczowski (od 2002 r.), w którym uczestnicy wykazują się znajomością twórczości i biografii poety a także talentami aktorskimi zaprezentowanymi w scenkach ilustrujących fragmenty dzieł wieszcza. Atmosferę tworzą stroje z epoki oraz koncerty uczniów z Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia w Jarocinie.

PONADTO

W Muzeum w Śmiełowie odbywają się także:
– sesje mickiewiczowskie;
– dyskusje panelowe;
– zjazdy: tłumaczy dzieł Mickiewicza, rodzinne, np. związanych ze Śmiełowem Chełkowskich i innych ziemian, mickiewiczologów, regionalistów;
– konferencje;
– imprezy plenerowe (poza „Zajazdami”): Dni Dziecka, koncerty, pikniki i ogniska w parku;
– rajdy mickiewiczowskie, które odbywają się regularnie od wielu lat (piesze, rowerowe, samochodowe).