W czasopiśmie muzealniczym wydawanym przez Muzeum Narodowe w Poznaniu ukazał się pionierski tekst Ewy Kostołowskiej – kustosz naszego Muzeum, pt. „Śmiełów jako część dóbr żerkowskich do 1784 roku”. Tekst dokumentuje historię Żerkowa, do którego Śmiełów należał do końca XVIII wieku.

Cytując autorkę: „Zarówno w potocznej świadomości, jak i w publikacjach o Śmiełowie wieś ta istnieje od 1784 r., gdy zakupiona wraz z przyległymi folwarkami przez regenta ziemi wschowskiej Andrzeja Gorzeńskiego stała się odrębnym, nowocześnie ukształtowanym majątkiem, z dużej urody pałacem, budynkami folwarcznymi i harmonijnie ukształtowanym otoczeniem. Jednak zanim sytuacja ta nastąpiła, osada o tej nazwie istniała już od dawna i była miejscem, w którym również, choć na skromna skalę, toczyło się kiedyś życie. I właśnie na ten słabo zbadany fragment dziejów Śmiełowa postanowiono zwrócić uwagę w tej pracy. Wypełnienie tej wielowiekowej luki stało się możliwe tylko na tle dziejów rozległych dóbr żerkowskich, których Śmiełów był nierozdzielną częścią do 1784 r. (…) Opracowanie odsłania najważniejsze fakty w układzie chronologicznym , od pierwszych Piastów do drugiej połowy XVII w.”

Studia Muzealne, Zeszyt XXIII, 2018 r., zawierające cały tekst, dostępne są w kasie Muzeum. Serdecznie zapraszamy do lektury 🙂